روزگاران

( یادداشت های یک معلم شیمی در حاشیه تخته سیاه )

در روزهاي گرامي داشت سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر هستيم. از شبكه هاي مختلف سيما برنامه هاي در اين مناسبت پخش مي شود كه مي تواند خاطره آن روزها را در ذهن كساني كه دوران جنگ را درك كرده اند زنده كند. اما آيا نسل هاي پس از جنگ نيز خاطرات جنگ برايشان مفهوم دارد؟

به آنها بايد جنگ و لزوم ايستادگي در آن روزهاي سخت را شناساند.

در ابتداي سال تحصيلي كه رو به اتمام است در يكي از كلاسهاي درس صحبت از جنگ شد. از دانش آموزان پرسيدم از جنگ چه مي دانيد. اما پاسخهايي شنيدم كه نشان مي داد ديدگاه نسل امروزي از جنگ بسيار با واقعيات جنگ متفاوت است. و اين سوالي بزرگ براي من شده بود كه چرا به اين زودي و پس از گذشت فقط 24 سال از پايان جنگ، ارزشهاي دوران دفاع به فراموشي سپرده مي شود؟ بلاخره در آخرين جلسه كلاس دوباره موضوع را مطرح كردم و به پاسخهاي قبلي دانش آموزان اشاره كردم كه چرا در مورد دوران جنگ چنين تصوري دارند؟

تقريباً همه به اتفاق گفتند براي ما از جنگ چيزي نگفته اند كه بتوانيم واقعيات آن را درك كنيم.

و چه درست جواب دادند وقتي در مناسبت هاي مختلف مربوط به دوران دفاع مقدس كساني در صبحگاه از جنگ براي دانش آموزان بگويند كه خودشان در هيچ صحنه اي از آن حضور نداشتند انتضاري بيش از اين نيز نبايد داشت. وقتي ديدگاه مسئولين منطقه آنقدر محدود است كه حتي براي چنين مناسبت هايي نيز تنگ نظرانه رفتار كنند نبايد نسل امروزي را مقصر دانست.

 

نوشته شده در سه شنبه دوم خرداد ۱۳۹۱ساعت 1:9 توسط بهزاد میرزائی|


آخرين مطالب
» زندگی با واقعیت های جامعه امروز
» چرا شوراي محترم اسلامي شهر داران با نام گذاري بلوار غربي داران به نام بلوار سردار شهيد قجاوند موافقت
» توسل به ائمه (ع)
» مردانی که مردانگی به وجودشان افتخار میکند.
» کار فکری و کار علمی
» دنیای حقیقی، دنیای مجازی
» دنیای مجازی یا دنیای حقیقی
» به پاس جوانمردی جانبازان عزیز
» خانواده جانباز صبورترین خانواده ها
» دکل نفتی
Design By : Pars Skin